Psychotherapie Maassluis

Traumaverwerking

Het woord ‘trauma’ komt uit het Grieks en betekent wond. Het had oorspronkelijk alleen betrekking op een lichamelijke verwonding. Nu heeft het ook de betekenis van een emotionele beschadiging die ontstaat het meemaken van één of meer nare ervaringen of schokkende gebeurtenissen en bepaalde stoffen in het lichaam beïnvloedt. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis, de traumaverwerking, niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

Nare herinneringen

Beangstigend, onbewust stop je ze weg en toch zijn ze er. Ze komen direct of indirect terug: emoties, beelden, stress symptomen (bijvoorbeeld onrust, overdreven schrikreacties). Ze beïnvloeden je gedrag, soms is er alleen het veranderde gedrag. Ze blijven erg aanwezig en kunnen je geestelijk en lichamelijk uitputten.

Het is al zo lang geleden en toch…

De beleving is in tijd dichter bij dan in werkelijkheid. De beleving van de emotionele lading kan zo heftig zijn dat de tijdsbeleving verstoord is en je het als het ware weer beleeft of het net gebeurd is.

Doorbreek het zwijgen

Sommige gebeurtenissen zijn zo naar en beschamend dat je er niet over praat. Je knokt en bent er alleen mee. Dat maakt het vaak nog erger. Dat geldt ook voor het wegduwen van de beelden van de herbeleving.

Vermijden van situaties

Trauma’s gaan veelal samen met het vermijden van situaties, die beangstigende herinneringen of belevingen kunnen oproepen, ze beperken je dagelijks leven, belemmeren je vrijheid, je plezier en het benutten van mogelijkheden.

Je kunt er niet omheen

De nare gevolgen zijn er, zoals de emoties, een hopeloos gevoel, snel geïrriteerd of woede uitbarstingen, concentratie- en/of slaapproblemen, nachtmerries, voortdurend op je hoede bent. De gebeurtenis en de heftige emoties ervan hebben nog geen plaats gekregen.

Behandeling traumaverwerking

Tijdens de behandeling wordt de emotionele lading verkleint. Je leert om niet in een traumatische herinnering te blijven hangen en je je weer beter en veilig te voelen.

Herken je jezelf, heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag? Neem dan contact met mij op.