Psychotherapie Maassluis

Coaching

Coaching maakt een belangrijk deel uit van mijn praktijk.

Stagnatie en belemmeringen kunnen zich voordoen in ieders leven, in je privéleven, je werk, het vinden van zinvolheid of in je algehele persoonlijke ontwikkeling.  Met coaching kun je stagnatie en belemmeringen doorgaans goed overwinnen. Samen met mij stel je een doel vast. En je maakt gebruik van jouw positieve veranderingsmogelijkheden, die ook jij, net als ieder gezond mens, in zich heeft. Deze mogelijkheden ontstaan door de positieve wisselwerking tussen inzicht, gedachten en gedrag.

Denken en doen

Onze gedachten vormen de weerspiegeling van onze werkelijkheid. Met andere woorden, wat wij zien en horen interpreteren wij met onze gedachten. We kijken hiermee door onze eigen bril naar de wereld.

Coaching geeft controle over je gedachten en inzichten.

Onze gedachten zijn de motor en de rem in ons leven. Gedachten HEBBEN wij, maar wij ZIJN ze niet. Dat is een groot verschil! Als mental coach laat ik je zien dat je gedachten gekleurd zijn en laat ik je ervaren dat gedachten je emoties, motivatie en daadkracht beïnvloeden. Mijn coaching helpt je bewust te worden van jouw gedachtenpatronen en de mogelijkheid die te veranderen.

Nieuwe inzichten

Wanneer je van deze oude patronen bewust bent en deze in je dagelijks leven leert herkennen, heb je nieuwe inzichten opgedaan. Daarmee heb je de basiskennis die nodig is voor verandering.

Inzicht en gedrag

Inzicht verwerven is een vorm van leren waarbij je je oude en je verworven kennis samenvoegt, zo nodig aangevuld met kennis van je coach. Deze kun je die je direct toepassen en omzetten in nieuw gedrag. Beide dragen ze bij in het bereiken van je gestelde doelen.

Nieuwe inzichten bieden uitzicht op je doel.

Bewust worden van gedachten en gedrag leidt tot nieuw inzicht en nieuw inzicht leidt tot nieuwe gedachten en nieuw gedrag. Hiermee kun je waar je in je leven tegenaan loopt overwinnen.. Een nieuw inzicht kun je dus omzetten in een nieuwe gerichte actie, die jou dichter breng bij het behalen van het gestelde doel.

Coaching leidt tot concrete doelgerichte oplossingen.

Je gaat ook begrijpen hoe situaties die je meemaakt in elkaar zitten en de rol van je gedachten daarbij. Dit biedt je nieuwe inzichten en daarmee de mogelijkheid controle te krijgen over je eigen gedrag. Samen werken we aan het vinden van concrete, doelgerichte oplossingen, zodat jij jezelf nieuwe gedachtepatronen kan gaan aanleren. Ook leert respectvol en assertief te anticiperen.

Resultaten Coaching

Jij bepaald het doel dat je wilt bereiken en waar je aan gaat werken. Op weg naar het doel ontwikkelen mensen vaak ook andere waardevolle elementen. Bijvoorbeeld meer bewustzijn van eigen capaciteiten, toename zelfvertrouwen, een realistischer zelfbeeld, effectieve communicatie, assertiviteit. Deze elementen kunnen ook een einddoel zijn.

Werkwijze

Samen hebben we bij de kennismaking jouw doelen besproken en bepaald. Als begeleider ben ik je sparringpartner, reik ik je kennis aan en als het nodig is speel ik ‘de advocaat van de duivel’,.  opdat jij je doelen bereikt. Ook ondersteun ik je bij het aanleren van nieuwe vaardigheden als dat relevant is. Met deze begeleiding werk jij toe naar jouw doel.

Wil jij oude patronen vervangen door nieuwe, opbouwende gedachten en gedrag?  Heb jij behoefte aan nieuw inzichten en effectievere vaardigheden, bel me dan op 06-49766207 of stuur een mail naar elalijn@kabelfoon.net.